Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Հետազոտություն․Հայաստանի Հանրապետության կառավարման կարգը եւ դատական իշխանության անկախության երաշխիքները սահմանադրության փոփոխությունների համատեքստում

Սույն հետազոտության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության զարգացման պատմության լույսի ներքո վերլուծել Սահմանադրության գործող կարգավորումների խնդիրները՝ ՀՀ կառավարման կարգի, իշխանության ճյուղերի տարանջատման և փոխզսպման սկզբունքի, ինչպես նաև դատական իշխանության անկախության ապահովման համատեքստում:

Հետազոտությունը պատրաստել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը «Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին» ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացնում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը «Հելսինկյան ասոցիացիա» և «Իրավունքի ուժ» հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ:

Հետազոտություն․Հայաստանի Հանրապետության կառավարման կարգը եւ դատական իշխանության անկախության երաշխիքները սահմանադրության փոփոխությունների համատեքստում

Լուրեր

📄ՀՀ վարչական դատարանի վճիռ՝ ԻՊԱՍ-ն ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության՝ ներման խնդրագիր ներկայացրած անձնաց վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի վերաբերյալ

2019թ. հունիսի 20-ին կայացված որոշմամբ ՀՀ վարչական դատարանը՝ նախագահությամբ դատավոր