Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Զեկույց՝ Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության և մասնագիտացված դատարանների դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով հատուկ կարգով անցկացված որակավորման քննությունների վերբերյալ․ Օրենսդրական կարգավորումներ և պրակտիկա

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունն ուսումնասիրել է դատավորների թեկնածուների

ԿԱՐԾԻՔ. ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Քաղաքացիական դատավարության» օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է դրվել