Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Որոնում
Close this search box.

ՀՀ-ում դատախազության բարեփոխումների հայեցակարգ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից մշակվել է ՀՀ-ում Դատախազության բարեփոխումների հայեցակարգ։

Հայեցակարգը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ներկա իրավիճակն ու խնդիրները, որոնք արտացոլվել են նաև միջազգային կազմակերպությունների գնահատումներում։ Հայեցակարգը ներառում է նաև տարբեր պետություններում դատախազության բարեփոխումների փորձի ուսումնասիրություն՝ ձեռքբերումներն ու ձախողումները, դրանց վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականները և առաջարկությունները։ 

Հայեցակարգով ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում դատախազության բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկություններ, այդ թվում՝ դատախազության համակարգում ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների, ինքնակառավարման մարմին ձևավորելու, կադրերի ընտրության և գնահատման քաղաքականության և ընթացակարգերի, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի ու ընթացակարգերի փոփոխությունների վերաբերյալ։

INTERESTING POSTS

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու համար 2024թ. անցկացված բաց մրցույթի դիտարկման արդյունքները․Զեկույց

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից 2024 թվականին իրականացվել