Announcement on the Competition of Monitor

The Protection of Rights without Borders non-government organization invites monitors/observes to work for conducing monitoring on the cases of the RA Administrative Court within the scope of the project on the improvement of public administration quality. The candidate should have knowledge on the international commitments undertaken by the Republic of Armenia directed to the human […]

Նռնակը պայթեց դեմքիս մոտ. Սարի թաղի հանցագործները 4 տարի անց անպատիժ են.

Թավշյա հեղափոխությունը մեծ հույսեր առաջացրեց նախորդ իշխանության օրոք իրավունքների զանգվածային խախտումների զոհ դարձած քաղաքացիների մոտ։ Ու չնայած քաղաքական իշխանությունը խոստանում է օրենքի ու իրավունքի գերակայության երկիր կառուցել, բազմաթիվ են այն մարդիկ, որոնք արդարության վերականգնման հույսով մինչ օրս անօգուտ թակում են պետական կառույցների դռները։ Չորս տարի առաջ Սարի թաղում ոստիկանական գործողություններից ծանր վնասվածքներ ստացած Խաչատուր Պետրոսյանը […]

Արտակարգ դրության ընթացքում աշխատանքային իրավահարաբերությունների շուրջ տրամադրված խորհրդատվության ամփոփում

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը շարունակում է քաղաքացիներին տրամադրել անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն:  Հաշվի առնելով «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 298-Ն որոշումը՝ իրավաբանական խորհրդատվություն է տրամադրվել առցանց տարբերակով, ինչպես նաև հեռախոսակապի միջոցով։ Իրավաբանական աջակցություն է ցուցաբերվել, ի թիվս այլնի, այն անձանց, ովքեր ունեցել են աշխատանքային իրավահարաբերություններից […]

The Inaction of the National Assembly in Addressing the Gross Human Rights Violation

Back on November 1 of 2019, the advocates of the Protection of Rights without Borders NGO filed an application to the President of the RA National Assembly, to all the fractions, to the RA National Assembly Standing Committee on Protection of Human Rights and Public Affairs, to the RA National Assembly Standing Committee on State […]

COVID-19 AND WOMEN’S HUMAN RIGHTS: GUIDANCE

WHAT IS THE IMPACT OF COVID-19 ON GENDER-BASED VIOLENCE? Stay-at-home restrictions and other measures restricting the movement of people contribute to an increase in gender- based violence, a finding confirmed by media reports,1 official statements2 and information received from OHCHR field presences and human rights defenders in many countries. Women and girls already in abusive situations are more […]

The Crucial Importance of Human Rights Protection in the Scope of Preventing Covid-19

On April 21 of 2020, the World Health Organization issued an announcement on the crucial importance of human rights protection in the scope of preventing Covid-19.  The mentioned document has been translated by the Open Society Foundations-Armenia Office. The Importance of Human Rights Protection in the Scope of Preventing Covid-19.  The Crucial Importance of Human Rights Protection […]

Research on “The Legitimacy of Restricting the Right to Personal Freedoms in the Context of Emergency Situation in the Republic of Armenia”

A research on “The Legitimacy of Restricting the Right to Personal Freedoms in the Context of Emergency Situation in the Republic of Armenia” was elaborated by the Protection of Rights without Borders NGO on April of 2020. The research was conducted in accordance with the relevant study on the domestic legislation and related international criteria […]

Concerning Failure of Effective Vetting in the Judiciary and Law-Enforcement

The analysis of the legislative amendments adopted by the National Assembly of the Republic of Armenia with respect to vetting in the judiciary and the legal system supports the following conclusions: Two years after the revolution, driven predominantly by the strong desire to achieve justice and to overcome lack of equity in government and society, […]