Քննարկումներ ​

Տարեվերջյան նիստ

2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական