Discussion on the Topic “Visible Efforts, Invisible Outcomes: What will the Specialized Judges Change?”

Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the “Protection of Rights without Borders” NGO participated in the discussion on the topic “Visible Efforts, Invisible Outcomes: What will the Specialized Judges Change?” at the Factor TV. During the discussion, H. Harutyunyan emphasised, that the voice of the civil society should be heard, stating that there is a […]

The Decision of the RA Administrative Court on the Provision of Compensation as a Result of the Failure to Adopt the Administrative Act within Prescribed Deadlines

On April 6 of 2021, the RA Administrative Court adopted a decision to satisfy the appeal of L. Militonyan filed against the Republic of Armenia Ministry of Labour and Social Affairs and obliged the Ministry of Labor and Social Affairs to provide L. Militonyan a document enabling to exercise her right to receive compensation in […]

Discussion on the Topic “Visible Efforts, Invisible Outcomes: What will the Specialized Judges Change?”

Իրավաբան Հասմիկ Հարությունյանը հոդված է գրել վերջին զարգացումների համատեքստում ԲԴԽ դերի վերաբերյալ, որը ներկայացնում ենք ստորև. «Բարձրագուն դատական խորհուրդը, որպես դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմին, ստեղծվել է կարևորագույն մի նպատակով՝ դատարանների ու դատավորների անկախության ապահովում։ Արձանագրենք, որ սահմանադրական նման մարմին Հայաստանում ձևավորվեց միայն 2015 թվականի Սահմանադրական փոփոխություններից հետո, մինչ այդ, որպես այդպիսին գործող մարմին ՀՀ-ում չի եղել։ Առաջին […]

The Court of Appeal Made a Decision to Reject the Appeal Filed by “Nubarashen” Penitentiary Institution

On March 25 of 2021, the RA Court of Appeal made a decision to reject the appeal filed by “Nubarashen” penitentiary institution on the demand to recognize the activities of the “Nubarashen” penitentiary institution official against Hasmik Harutyunyan illegal. As stated by the RA Court of Appeal, the RA Administrative Court, according to the requirements […]

The Court Satisfied the Motion of the Organization Lawyers on the Application to the RA Constitutional Court

On March 29 of 2021, Yerevan First Instance Court of General Jurisdiction adopted a decision to satisfy the motion on applying to the RA Constitutional Court with the demand to recognize the violation of the ownership rights based on discrimination and compensation of non-material damage. In December of 2019, on behalf of 4 physical entities […]

SJC Monopoly Authorities: why does “My Step” Take that Step

As assessed by H. Harutyunyan, the latest recommendation package does not have any connection in terms of compliance with international best standards and as an example the section of changes in disciplinary institute, where citizens were enabled to directly apply to the Supreme Judicial Council shall be separated. By the current regulation of the domestic […]

OPINION on Making Amendments and Supplements in the RA Constitutional Law on “Judicial Code” and in the Related Laws

The Protection of Right without Borders NGO elaborated an opinion on the package of draft laws on making “Amendments and Suppliments in the RA Constitutional Law on “Judicial Code”, which was circulated by a number of Deputies of the RA National Assembly on February 25 of 2021. According to the Organization, despite the objective of […]

The RA Administrative Court of Appeals Satisfied the Appeal by which the Adoption of the Application on Appealing the Legality of the RA Minister of Healthcare Decrees was Rejected

On October 19 of 2020, A. Hayrapetyan filed an application to the RA Administrative Court with the demand to recognize the decrees number 1795-A and 1239-A adopted by the RA Minister of Healthcare partially illegal. The decrees mentioned by the application and subject to appeal was regulated by the order on providing medical assistance to […]

The RA Administrative Court Satisfied the Demand to Oblige the Adoption of the Administrative Act to Compensate the Non-Material Damage Caused in the Outcomes of Illegal Administration of the RA Police

On February 23 of 2021, the RA Administrative Court (chaired by Judge A. Avagyan) adopted a decision, by which the Court obliged the RA Police to adopt an administrative act on the compensation of moral damage in the amount of 500 000 AMD caused to Tehmine Enokyan in the outcomes of the illegal administration of the […]