Զեկույց․ՀՀ-ում «Կովիդ 19» համավարակի ազդեցությունը ազատազրկումների ընտրության պրակտիկայի վրա

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից իրականացվել է ուսումնասիրություն «Կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում «Կովիդ 19» համավարակի ազդեցությունը ազատազրկումների ընտրության պրակտիկայի վրա» թեմայով։

Ուսումնասիրվել են ՀՀ-ում քրեական արդարադատության համակարգի հակազդման գործընթացն ու յուրահատկությունները Կովիդ-19-ին՝ կարևորելով հատկապես ազատազրկմանն այլընտրանք խափանման միջոցների ու պատժատեսակների կիրառման պրակտիկան։ Առանձին ուշադրություն է դարձվել նաև պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման պրակտիկային, համեմատվել և վերլուծվել են ազատվածների թվային տվյալները մինչև և Կովիդ-19-ից հետո։

Զեկույցի շրջանակներում ուսումնասիրվել են նաև 2018-2020 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից ազատազրկումների կիրառման թվային ցուցանիշները:

Զեկույցը բաղկացած է 4 հիմնական բաժիններից՝

  • Կովիդ-19 համավարակի ընթացքում ազատազրկումների կիրառման պրակտիկան Հայաստանի Հանրապետությունում
  • Ազատազրկման եվ ազատազրկում չենթադրող միջոցների ծախսարդյունավետությունը
  • Ազատազրկման եվ ազատազրկում չենթադրող միջոցների ծախսարդյունավետությունը
  • Ամփոփ եզրահանգումներ եվ առաջարկություններ

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «ԿՈՎԻԴ-19 հիվանդության համավարակի պայմաններում ազատությունից զրկելու պրակտիկայի ուսումնասիրություն և մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշների պահպանման օժանդակություն» ծրագրի շրջանակներում քրեական արդարադատության փորձագետ Արշակ Գասպարյանի կողմից: Ծրագիրն իրականացվում է Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։

Summary․The Impact of Covid -19 on the Practice of Using Imprisonment in Armenia