Կարծիք «Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային դատահոգեբուժական փորձաքննությունների անցկացման կարգը սահմանելու մասին»

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից պատրաստվել է կարծիք ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հրապարակված «Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային դատահոգեբուժական փորձաքննությունների անցկացման կարգը սահմանելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ:

Կարծիք «Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային դատահոգեբուժական փորձաքննությունների անցկացման կարգը սահմանելու մասին»