Վերլուծություն. «Ցմահ ազատազրկման դատապատված անձանց իրավական կարգավիճակի երաշխիքները»

Ուսումնասիրությունը կատարվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից 2019 թվականին:

Սույն ուսումնասիրության մեջ կներկայացվեն երկարաժամկետ ազատազրկվածների,  մասնավորապես կենտրոնանալով ցմահ ազատազրկվածների վրա, իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ միջազգային ստանդարտներն ու պատժի արդյունավետ կրման երաշխիքները, որոնք ՀՀ օրենսդրության ու պրակտիկայի համեմատության մեջ կարտացոլեն նաև առկա խնդիրները՝ դրանց լուծման հնարավոր առաջարկներով:

Ցմահ ազատազրկման դատապատված անձանց իրավական կարգավիճակի երաշխիքները: Միջազգային չափանիշների և ներպետական օրենսդրության վերլուծություն