Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

ԿԱՐԾԻՔ. Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում քննարկման է դրվել «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը։

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն դրական է գնահատում նախագծի գաղափարը՝ հաշվի առնելով նաև ՀԿ կատարած ուսումնասիրությունները և վերջին ամիսներին ներկայացված առաջարկները՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում նախատեսել աշխատանքային վեճեր քննելու կարգ՝ հատուկ վարույթի շրջանակներում՝ ապահովելով քաղաքացիական դատավարության կարգով քննվող գործերի հետ հավասար երաշխիքներ։

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով Կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրությունների արդյունքները՝ առաջարկվում է վերանայել նախագիծը։

Մանրամասները՝ ստորև։

INTERESTING POSTS