Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

ԻՊԱՍ 2020 թվականի գործունեության ամփոփում

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն ներկայացնում է 2020 թ․-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը։

Սույն տարեկան հաշվետվության մեջ ներկայացված են կազմակերպության կողմից իրականացված ծրագրերի և նախաձեռնությունների շրջանակներում իրականացված գործողություններն ու դրանց արդյունքները, մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերի արձանագրումը, փաստագրումը և պաշտպանությունը։

Ներկայացված են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տարբեր ձևաչափերի միջոցառումներին կազմակերպության մասնակցությունը, ինչպես նաև ներգրավվածությունը դիտորդական խմբերում և աշխատանքային խմբերում։

Հաշվետվության մեջ ամփոփված են նաև կազմակերության կողմից 2020 թ.-ին պատրաստված այլընտրանքային կարծիքները, վերլուծությունները, տեղեկանքները, հաշվետվությունները, զեկույցները, հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները։

ԻՊԱՍ 2020թ․ իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում

INTERESTING POSTS