Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Որոնում
Close this search box.
Քաղաքականության փաստաթղթեր​

ՀՀ-ում դատախազության բարեփոխումների հայեցակարգ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից մշակվել է ՀՀ-ում Դատախազության բարեփոխումների հայեցակարգ։ Հայեցակարգը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ներկա իրավիճակն ու խնդիրները, որոնք արտացոլվել են

Քաղաքականության համառոտագիր․ԱԱՏՄ աշխատանքային տեսուչների լիազորությունների իրացման հետ կապված խնդիրներ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների»  հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվել է ՀՀ-ում աշխատանքային վեճերի դատական պրակտիկայի ուսումնասիրություն։ Հիմնվելով ուսումնասիրությամբ վերհանված խնդիրների վրա կազմակերպությունը պատրաստել է ԱԱՏՄ աշխատանքային

Քաղաքականության համառոտագիր․Աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու հիմքով աշխատանքից ազատման իրավական խնդիրները

Սույն քաղաքականության փաստաթուղթը կամ առաջարկությունները հիմնված են «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության մշտադիտարկումների արդյունքում վերհանված խնդիրների վրա: Մասնավորապես 2021 թվականին Կազմակերպության կողմից իրականացվել է

Քաղաքականության համառոտագիր.Աշխատանքային վեճերով պետական տուրքի գանձման խնդիրներ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների»  հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվել է ՀՀ-ում աշխատանքային վեճերի դատական պրակտիկայի ուսումնասիրություն։ Հիմնվելով ուսումնասիրությամբ վերհանված խնդիրների վրա կազմակերպությունը պատրաստել է աշխատանքային վեճերով

Ուղեցույց «Մասնակցային մոնիթորինգ և արդյունավետ կառավարման գնահատում․ Մեթոդոլոգիա և գործիքներ»

Ուղեցույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմաններիի» ՀԿ կողմից Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ: Ձեռնարկի նպատակն է բարձրացնել զարգացմանն ուղղված բազմաշերտ ծրագրերում արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ իրազեկվածությունը,