«Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և «Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ»

Ծրագրի անվանում՝ «Դատական իշխանության անկախության ապահովումը  դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և «Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ»

Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագիրը բաղկացած է լինելու երկու փուլերից՝

  • Բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության մոնիթորինգ,
  • Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ,

Ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակն է  ապահովել դատարանների ու դատավորների անկախությունը և բարձրացնել դատական իշխանության ու վերջինիս առնչվող բարեփոխումների արդյունավետությունը:

Ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման նպատակն է ապահովել ՀՀ քննչական կոմիտեի ինստիտուցիոնալ անկախությունը, գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, արդյունավետությունն ու արդար դատաքննության չափանիշներին համապատասխանությունը, ինչպես նաև հանրային վստահությունը:

Դրամաշնորհի չափ՝ 60,000 $

Ծրագրի ժամանակահատված՝ 2020թ. հունվարի 1-ից 2020թ. դեկտեմբերի 31

Դոնոր կազմակերպության անվանում՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան