«ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով» ծրագիր

Եվրոպայի, եվրոպական արժեքների, մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների մասին խոսվում է գրեթե ամեն օր, այս արժեքներն ու չափանիշները գովաբանվում են, քննադատվում, սակայն դրանց վերաբերյալ լիարժեք պատկերացում կազմել հաճախ դժվարանում են անգամ համապատասխան մասնագիտական կրթություն ստացած անձինք: Եվրոպական Միություն-Հայաստան ինտեգրման գործընթացներին արդյունավետորեն անցնելու համար թերևս անհրաժեշտ է նախապես ստեղծել որոշակի նախադրյալներ: «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը […]

ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով

Ծրագրի անվանում` ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով Ծրագրի նկարագրություն՝ ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել մարդու իրավունքների խնդիրները Եվրոպական միության օրենսդրությունը և Եվրոպական արդարադատության դատարանի շրջանում: Ծրագրի հիմնական գործառույթներն էին. իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված  միջոցառումների կազմակերպում, դատախաղի մրցումների կազմակերպում, նոր ԵՄ դասընթացի առարկայական ծրագրի մշակում և ներկայացում, ԵՄ իրավունքի վերապատրաստումների դասընթացների կազմակերպում պրակտիկանտների համար և այլն: […]