Protection of Rights
Without Borders NGO

Search
Close this search box.

On the Urgent Need to Implement a System of Transitional Justice

Republic of Armenia National Assembly Prosperous Armenia Party faction leader Tsarukyan’s home search and subsequent interrogation, and the publication of information on a number of criminal cases related to Gagik Tsarukyan has once again drawn the attention of the whole society to the problems of rule of law and corruption and the practices of the […]

Monitoring of the Cases Against RA Supreme Judicial Council in the RA Administrative Court

The Report was elaborated by the Protection of Rights without Borders NGO with the financial support of the “National Endowment for Democracy”. During the months of January-February of 2019, the Protection of Rights without Borders NGO conducted monitoring on the judicial examination of the appeals presented against the Republic of Armenia Supreme Judicial Council being […]

Trials on the Exclusion of Discrimination Demonstrated by the Banks

In December of 2019, on behalf of 4 physical entities the lawyers of the Protection of Rights without Borders NGO filed appeals to the Yerevan Court of General Jurisdiction against the banks operating in the Republic of Armenia with the demand to recognize the applied discrimination fact and compensate the moral damages. The applicants were […]

The Decision of CoE Committee of Ministerial on the “M. Saghatelyan v. Armenia” Case

The Council of Europe Committee of Ministers published the decision on “Mushegh Saghatelyan v. Armenia” case on June 4 of 2020. The observations on the case presented by the Open Society Foundations – Armenia, Protection of Rights without Borders NGO, Transparency International Anti-Corruption Center, Helsinki Citizens’ Assembly-Vanadzor Office and Law Development and Protection Foundations, as […]

Observations and Recommendations on the RA Draft Law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” and other Related Draft Laws

The draft law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” was elaborated by the Republic of Armenia Ministry of Justice on May 26 of 2020. The Open Society Foundations – Armenia elaborated relevant observation and recommendation package on the draft law, which related to the main functions and authorities of the Fact-Finding Commission, the order of […]

Առաջարկներ՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների հայեցակարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

2020 թ. մայիսի 25-ին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հանրային քննարկման է ներկայացվել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների հայեցակարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Նախագծի վերաբերյալ Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանը, Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ-ն,  Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը և Իրավունքի պաշտպանության և զարգացման հիմնադրամը ներկայացրել են համատեղ առաջարկներ: Առաջարկներ՝ […]