Protection of Rights
Without Borders NGO

ՀՀ պետա-իրավական հանձնաժողովի պատասխանը ԻՊԱՍ-ի կողմից ներկայացված առաջարկություններին

2017թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին  ՀՀ Ազգային ժողովի պետա-իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը պատասխանել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից «Սասնա Ծռեր» խմբի գործողությունների, դրան շաղկապված իրադարձությունների մասնակիցների նկատմամբ քրեական հետապնդումների հիմքով իրականացվող դատաքննությունների, ինչպես նաև Վահան Շիրխանյանի և այլոց գործի դատաքննությունների, շրջանակներում արձանագրված մարդու իրավունքների, և հատկապես՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտումների վերաբերյալ կազմված տեղեկանքին։

 

Ի պատասխան գրության մեջ հանձնաժողովի նախագահը պատասխանել է, որ կազմակերպության կողմից ներկայացված առաջարկներին նպատակահարմար է անդրադառնալ հանձնաժողովի իրավասությանը վերապահած հարցերի, մասնավորապես՝ «ՀՀ  իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2017թթ. ռազմավարական ծրագրի և դրանից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» նախագծի կամ մի շարք այլ օրենքների նախագծերի (ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի, «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու) քննարկումների ընթացքում:

Հիշեցնենք, որ 2017թ. հուլիս ամսին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից պատրաստվել է «Մարդու իրավունքների և արդարադատության ճգնաժամը Հայաստանում 2017 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին» տեղեկանքը:

Կազմակերպության կողմից պատրաստված տեղեկանքը, որը ներառում է առաջարկությունների փաթեթ ներկայացվել է նաև այլ իրավասու մարմիններին՝ ՀՀ փաստաբանների պալատին, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, դատական դեպարտամենտին, արդարադատության խորհրդին, գլխավոր դատախազությանը, ոստիկանությանը և այլն ակնկալելով հասնել ներկայացված շարունակական խախտումների դադարեցմանը և մարդու իրավունքների նկատմամբ լիակատար հարգանքի ապահովմանը։

Տեղեկանքում արձանագրված է  նաև փաստաբանների անձնական զննության իրավաչափության խնդիրը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի տեսանկյունից (մարդու անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքը), փաստաբանների և ամբաստանյալների նկատմամբ դատական սանկցիաների կիրառումն ու դատական նիստերից հեռացնելն արդար դատաքննության իրավունքի տեսանկյունից։

ՀՀ Ազգային ժողովի պետա-իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի 03.10.2017թ.-ին ուղարկված պատասխանին ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝

ՀՀ Ազգային ժողովի պետա-իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի պատասխանը

https://prwb.am/new/hy/2017/07/28/%D5%B0%D5%B0-%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%BF%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%AB%D5%BA%D5%A1/

 

https://prwb.am/new/hy/2017/09/05/%D5%B0%D5%B0-%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%AB%D5%BA%D5%A1%D5%BD-%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B2/

https://prwb.am/new/hy/2017/08/21/%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1-%D5%AE%D5%BC%D5%A5%D6%80-%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9/

post

The Response of the RA National Assembly Standing Committee on State and Legal Affairs and Protection of Human Rights to the Recommendations Submitted by the PRWB

INTERESTING POSTS