«Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության բարեփոխումները» խորագրով հանրային քննարկում

2022թ. հունիսի 29-ին  «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի համագործակցությամբ իրականացրեց «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության բարեփոխումները» խորագրով հանրային քննարկում։ Հանրային քննարկման նպատակն էր քննարկել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ կառավարման ձևի, իշխանությունների բաժանման և փոխզսպիչների համակարգի, ինչպես նաև դատական իշխանության սահմանադրական երաշխիքների հարցերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքը: Հանրային քննարկման շրջանակներում «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» […]