RA Administrative Court of Appeal Remained the Decision of the RA Administrative Court on the Obligation to Provide Compensation for Non-Material Damage from the Police Unchanged

By the decision adopted by the RA Administrative Court of Appeal on 07.12.2021 the appeal filed by the RA Police disputing the amount (500.000 AMD) of the compensation of non-material damage satisfied by the RA Administrative Court was rejected. The Court of Appeal considered the conclusion of the Administrative Court grounded, in terms that Tehmine […]

Opinion on Making Amendments in the RA Constitutional Law on “Judicial Code” and in the RA Law on “Constitutional Court”

The Protection of Rights without Borders NGO and the Transparency International anti-corruption Center NGO published a mutual opinion on “Making Amendments in the RA Constitutional Law on “Judicial Code” and “Making Amendments in the Constitutional Law on “Constitutional Court” draft laws respectively. By the draft laws, it is recommended to define an opportunity to terminate […]

Court Hearing on the Death Case of 18 Soldiers

On December 24, the Court of General Jurisdiction of the Avan-Nor Nork Administrative Districts of Yerevan was examining the case of 18 soldiers who were simultaneously kille from an  unmanned aerial vehicle (UAV) strike during the 2020 War. Lieutenant Colonel, the Deputy Commander of RA Ministry of Defence Military Unit Andranik Veranyan is accused of […]

A presentation on a fact-finding report on “Human Rights Violations during the 44-day war in Artsakh” was held in Yerevan

Open Society Foundations-Armenia, Helsinki Citizens’ Assembly-Vanadzor, Law Development and Protection Foundation and Protection of Rights without borders Non-Governmental Organization presented the fact-finding report on Human Rights Violations during the 44-day war in Artsakh  in Yerevan on December 17, 2021. The event was attended by representatives of the RA Government and governmental bodies, the National Assembly, […]

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ի ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՂ ԹԱԹՈՒԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Մենք՝ ներքոստորագրյալ քաղաքացիներս և կազմակերպությունները, խստորեն դատապարտում ենք լրագրող, հետազոտող, «Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ» հիմնադրամի ղեկավար Թաթուլ Հակոբյանի և նրա գործունեության դեմ վերջերս ծավալվող ատելության և սպառնալիքի արշավը։ Անձի ազատ խոսքի և կարծիքի արտահայտումը, արժանապատվության հանդեպ հարգանքը, լրագրողի օրինական գործունեության անձեռնմխելիությունը ժողովրդավարության հիմնասյուներից են։ Անձի այդ և այլ իրավունքների պաշտպանությունն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության մեջ և օրենքներում, […]