Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Նախարարության հրամանը քողարկված պարտադրանք է, մենք վստահելի տեղեկատվության խնդիր ունենք

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահ Արաքս Մելքոնյանի և կազմակերպության իրավաբան Նինա Հակոբյանի հարցազրույցը՝ Կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման նոր միջոցառումների, այդ թվում՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հոկտեմբերի 1-ից նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ։

Կազմակերպության ներկայացուցիչները, անդրադառնալով առաջարկվող կարգավորումների իրավաչափությանը, նշել են, որ դրանք անհրաժեշտ, համաչափ և հիմնավոր չեն հետապնդվող նպատակին հասնելու համար, այն է՝ կանխարգելելու կորոնավիրուսային հիվանդության տարածվածությունը և պաշտպանելու ՀՀ իրավազորության ներքո գտնվող անձանց կյանքն ու առողջությունը: Դրանք խտրական են և կարող են հանգեցնել ինչպես պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպությունների աշխատողների իրավունքների խախտումների:

Կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանի խոսքով՝ պետությունը գտել է այն թիրախը, ում կարող են պարտադրել պատվաստվել, հրամանն ուղղված է հասարակության միայն մի խմբին, այսինքն՝ աշխատող անձանց, որոնք, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, կազմում են բնակչության մոտ 36 տոկոսը, և հարց է՝ արդյոք վերջիններիս պատվաստումը ապահովում է ՀՀ-ում հանրության դիմադրողականության անհրաժեշտ մակարդակ։ Արաքս Մելքոնյանի խոսքով առկա է ոլորտի պատասխանատու մարմինների կողմից մատուցվող ամբողջական, հասանելի և մատչելի տեղեկատվության խնդիր պատվաստումների, պատվաստանյութերի, դրանց անհրաժեշտության վերաբերյալ բաց։

Կազմակերպության փաստաբան Նինա Հակոբյանի խոսքով՝ հրամանը ինքնին հանգեցնելու է աշխատողների և գործատուների միջև հարաբերությունների լարման և գործատուների կողմից պատվաստվելու հարկադրանքի։ Իսկ Հրամանով նախատեսվող կարգավորումները չկատարելու համար նախատեսվող պատասխանատվության միջոցները որոշակի և հստակ չեն։ Մասնավորապես Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի շրջանառվող հոդվածները, որոնցով տեսչությունը նախատեսում է տուգանքներ կիրառել Հրամանի պահանջները չկատարելու համար / հոդվածներ 182.4, 42/ , հստակ և որոշակի չեն, առնվազն հստակ չէ դրանց դիսպոզիցիան և այն սուբյեկտները, որոնց վրա տարածվում են դրույթները, իսկ կիրառվող տուգանքները տեղիք են տալու դատական վեճերի։

INTERESTING POSTS