Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Մարդու իրավունքների պաշտպանության առանցքային նշանակությունը ԿՈՎԻԴ-19-ին հակազդելու շրջանակում

2020թ. ապրիլի 21-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը  հայտարարություն է կատարել ԿՈՎԻԴ 19-ին հակազդելու շրջանակում մարդու իրավունքների պաշտպանության առանցքային նշանակության վերաբերյալ։

Սույն փաստաթղթի թարգմանությունը իրականացվել է  Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան գրասենյակի կողմից:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանության առանցքային նշանակությունը ԿՈՎԻԴ 19-ին հակազդելու շրջանակում

INTERESTING POSTS