Հետազոտություն «ՀՀ-ում արտակարգ դրության համատեքստում անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափությունը»

2020թ. ապրիլ ամսին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից պատրաստվել է հետազոտություն «ՀՀ-ում արտակարգ դրության համատեքստում անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափությունը» թեմայով: Հետազոտությունը իրականացվել է ներպետական օրենսդրության և վերաբերելի միջազգային չափանիշների համապատասխան ուսումնասիրությամբ՝ կոնկրետ ոլորտների, դրանց լուծման ուղղությամբ մոտեցումների և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացմամբ: Հետազոտություն ՀՀ-ում արտակարգ դրության համատեքստում անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափություն post Research […]