Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Որոնում
Close this search box.

«Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և «Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ»

Ծրագրի անվանում՝ «Դատական իշխանության անկախության ապահովումը  դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և «Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ»

Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագիրը բաղկացած է լինելու երկու փուլերից՝

  • Բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության մոնիթորինգ,
  • Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ,

Ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակն է  ապահովել դատարանների ու դատավորների անկախությունը և բարձրացնել դատական իշխանության ու վերջինիս առնչվող բարեփոխումների արդյունավետությունը:

Ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման նպատակն է ապահովել ՀՀ քննչական կոմիտեի ինստիտուցիոնալ անկախությունը, գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, արդյունավետությունն ու արդար դատաքննության չափանիշներին համապատասխանությունը, ինչպես նաև հանրային վստահությունը:

Դրամաշնորհի չափ՝ 60,000 $

Ծրագրի ժամանակահատված՝ 2020թ. հունվարի 1-ից 2020թ. դեկտեմբերի 31

Դոնոր կազմակերպության անվանում՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան

post

“Insurance of the Independence of the Judiciary in the Context of Judicial Reforms” and “Monitoring of the Investigative Committee Activities”

INTERESTING POSTS