Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

ՄԻԵԴ վճիռների իրականացումը: Տասնամյա բարեփոխումները ապահովում են հստակ արդյունքներ

Համաձայն Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվության տվյալների՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի երկարաժամկետ արդյունավետությունն ապահովելուն ուղղված բարեփոխումները բարելավել են ՄԻԵԴ վճիռների իրականացումը:

Համաձայն հաշվետվության՝ 2073 գործեր, որոնք կարևորում են կառուցվածքային խնդիրներ, կարճվել են 2010 թվականի “Ինտերլակեն” բարեփոխումների գործընթացից ի վեր, Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների կողմից առաջադրած սահմանադրական, օրենսդրական և այլ կարևոր բարեփոխումների արդյունքում:

Ի լրումն, 6 796 կրկնվող դեպքերը վերջին 2 տարիների ընթացքում կարճվել են Հանձնաժողովների կողմից ԵԽ անդամ երկրների կողմից ձեռնարկած քայլերի արդյունքում:

Գերակշռող դեպքերի քանակը 2018 թվականի ավարտին կրճատվել էր՝ հասնելով 1248-ի, ամենացածր վարկանիշը 2010 թվականի ի վեր, իսկ գործերի ընդհանուր քանակը որոնց դեռ պետք է ամբողջովին ընթացք տրվի, ներառյալ նաև կրկնվող դեպքերը, հասան ամենացածր մակարդակին 2006 թվականից ի վեր:

Աղբյուրը՝  https://www.coe.int/

INTERESTING POSTS