Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

ԻՊԱՍ 2018թ. Իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում

Ամփոփումը պատրաստվել է  «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից:

Ամփոփման մեջ ներկայացվել են 2018թ.-ին կազմակերպության կողմից իրականացված մարդու իրավունքների խախտումների փաստագրման և պաշտպանության լայնածավալ գործողությունները:

ԻՊԱՍ Իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում 2018թ.

INTERESTING POSTS