Զեկույց Freedom House-անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ

Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության 2018թ. ապրիլին հրապարակած զեկույցը անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ:   Զեկույց անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ   https://prwb.am/new/2018/04/11/freedom-house-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AE-%D5%A7-%D5%A1%D5%BE%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80-%D5%A4%D5%A1%D5%BC%D5%B6/   post Report Freedom House-Nations in Transit 2018