Announcement: We urge to release the Political Prisoners

More than 10 human rights defender organizations issued a statement with the demand to release the political prisoners addressed to the authorities. It is particularly mentioned in the announcement: The human rights and democratic issues in Armenia are in the center of attention of foreign and international organizations and are regularly reflected in their reports. […]

Marina Poghosyan

The case (number 12381/16) of Marina Poghosyan, the President of the “Veles” NGO submitted to the European Court of Human Rights by the “Protection of Rights without Borders” NGO (lawyer Haykuhi Harutyunyan) has been communicated. The Court has submitted the questions regarding the violation of right of the person to the RA Government. Particularly, the […]

PRWB: The Case of Human Rights Defender Marina Poghosyan is in the ECHR

The case (number 12381/16) of Marina Poghosyan, the President of the “Veles” NGO submitted to the European Court of Human Rights by the “Protection of Rights without Borders” NGO (lawyer Haykuhi Harutyunyan) has been communicated. The Court has submitted the questions regarding the violation of right of the person to the RA Government. Particularly, the Court […]

Stop Persecution of Civic Journalists in Crimea

We, members of the OSCE-wide NGO coalition Civic Solidarity Platform (CSP) and other NGOs across Europe, express our serious concern about continued harassment and persecution of civic journalists in Crimea, including searches, detentions, administrative arrests and fabricated criminal charges. We call upon the Russian Federation and the de facto authorities in Crimea to immediately take […]

Report “WJP Rule of Law Index 2017–2018”

WASHINGTON, DC (31 January 2018) – The World Justice Project (WJP) today released the 2017-2018 WJP Rule of Law Index® which measures rule of law adherence in 113 countries worldwide based on more than 110,000 household and 3,000 expert surveys. Featuring primary data, the WJP Rule of Law Index measures countries’ rule of law performance across eight factors: Constraints on […]

The Justice Group expresses its support to the attorneys participating in the strike

The Justice Group of the Open Society Foundations expresses its support to the advocated, who participated in the strike on February 7 of 2018. The group members completely share the concerns of the advocates on the regulations directed towards the restriction of the advocates’ independence, as prescribed by the civil, administrative and criminal codes.

Announcement on a few issues of the Dialogue between the RA Government and Civil Society

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմն իր մտահոգությունն է հայտնում ՀՀ-ում քաղաքականության մշակման ու իրականացման գործընթացում քաղաքացիական հասարակության հետ պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության արդի իրավիճակի կապակցությամբ: Դա բնութագրվում է մի քանի հիմնախնդիրներով, որոնք կարելի է համահավաք բնութագրել որպես խուսափողական ու զգուշավոր: Դրա հետեւանքով խախտվում են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ համագործակցության մասին ՀՀ իշխանությունների […]