Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

«Դատական իշխանության անկախության երաշխավորումը Սահմանադրական փոփոխություններին համահունչ»

Ծրագրի անվանում ` Դատական իշխանության անկախության երաշխավորումը Սահմանադրական փոփոխություններին համահունչ» 

Ծրագրի նկարագրություն` նպաստել ՀՀ-ում իրականացվող դատական բարեփոխումների արդյունավետությանը՝ օրենսդրության ուսումնասիրության և  դատական իշխանության անկախությունը երաշխավորող մարմինների գործունեության մոնիթորինգի միջոցով:

Ծրագիրը բաղկացած է երկու փուլից:

Առաջին փուլում կազմակերպությունը իրականացրել է Արդարադատության խորհրդի գործունեությունը, գործառույթներն ու կարգավիճակը կարգավորող օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն՝ միջազգային չափանիշների լույսի ներքո:

Ծրագրի երկրորդ փուլում կազմակերպությունը իրականացնելու է նոր ձևավորված Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմի և դրա ձևավորման ուսումնասիրություն՝ կրկին միջազգային չափանիշների լույսի ներքո, ինչպես նաև խորհրդի գործունեության մոնիթորինգ:

1.Դրամաշնորհի չափը` 26,335 $

Ծրագրի ժամանակահատվածը` 2018թ. հունվարի 1-ից-հուլիսի 7

2.Դրամաշնորհի չափը` 26,790 $

Ծրագրի ժամանակահատվածը` 2018թ. հուլիսի 7-ից-դեկտեմբերի 31

Դոնոր կազմակերպության անվանում՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան

INTERESTING POSTS