Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Հայաստանում մարդու իրավունքների նորմերի պահպանման և արդար դատաքննության գործընթացների բարելավում

Ծրագրի անվանում ` Հայաստանում մարդու իրավունքների նորմերի պահպանման և արդար դատաքննության գործընթացների բարելավում

Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում մարդու իրավունքների նորմերի պահպանման և արդար դատաքննության գործընթացների բարելավումը, մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ մանրամասն և վստահելի տեղեկատվության հասանելիության բարձրացումը:Իրավաբանական աջակցություն կտրամադրվի 2016թ. հուլիսի 17-ից 30-ը ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող հավաքների ժամանակ ոստիկանության բռնի գործողությունների տուժած քաղաքացիներին:Կազմակերպությունը կիրականացնի նաև Մարդու իրավուքների եվրոպական դատարանի չափանիշների համապատասխան նախնական կալանքի  նախաքննության ուսումնասիրություն, կմշակի հետաքննության բացահայտումների վերաբերյալ հաշվետվություն:

Դրամաշնորհի չափը` 42,272 $

Ծրագրի ժամանակահատվածը` 2017թ. Ապրիլի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը

Դոնոր կազմակերպության անվանում՝ Ժողովրդավարության Ազգային հիմնադրամ

INTERESTING POSTS