Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Որոնում
Close this search box.

Հուլիսի 17-30 ընկած ժամանակահատվածում Երևանում տեղի ունեցած դեպքերից տուժողներին արդյունավետ պաշտանության ապահովում

Ծրագրի անվանում՝ Հուլիսի 17-30 ընկած ժամանակահատվածում Երևանում տեղի ունեցած դեպքերից տուժողներին արդյունավետ պաշտանության ապահովում

Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագրի նպատակն է 2016թ. հուլիսի 17-ից 30-ը ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող հավաքների ժամանակ ոստիկանության բռնի գործողությունների տուժած անձանց խախտված իրավունքների փաստագրումը, անձանց խախտված իրավունքների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան գանգատների կազմումը:

Ծրագրի ընթացքում ԻՊԱՍ-ի և գործընկեր կազմակերպությունների կողմից  իրականացվել է մոնիթորինգ , որի արդյունքում պատրաստվել է «Մարդու իրավունքների խախտումները Հայաստանում 2016թ. հուլիսի-30-ը» զեկույցը

Դրամաշնորհի չափը՝ 70.000 $

Ծրագրի ժամանակահատվածը՝ 2016թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2017թ. հունիսի 31

Դոնոր կազմակերպության անվանում՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան

INTERESTING POSTS