Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

2015թ. Հանրաքվեի չարաշահումների փաստագրում

Ծրագրի անվանում՝ 2015թ. Հանրաքվեի չարաշահումների փաստագրում

Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագրի նպատակն է հավաքագրել 2015 թվականի հանրաքվեի ընթացքում տեղի ունեցած ընտրական խախտումների փաստերը և ներկայացնել  ընտրախախտումների մասսայականությունը, դրսևորումերի տեսակները, ինչպես նաև իրավապահ մարմինների’ պատասխանատու այլ մարմինների և դատարանների վերաբերմունքը խախտումների արձանագրման և իրավական գնահատականի տրման գործընթացում: Ծրագրի արդյունքում պատրաստվել է  «2015թ. հանրաքվեի չարաշահումների փաստագրում» զեկույցը:

Ծրագրի ժամանակահատվածը՝ 2016թ. փետրվարի 15-ից մինչև 2016թ. մայիսի 31

Դրամաշնորհի չափը՝ 4.965 $

Դոնոր կազմակերպության անվանում՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան

INTERESTING POSTS

Ջատագովության մասնագետ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը համագործակցության է հրավիրում ջատագովության