Զեկույց «ՀՀ վարչական արդարադատության որոշ հիմնախնդիրների վերաբերյալ»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ Բաց հասարակության հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Զեկույցում քննարկվում են ՀՀ վարչական դատարանում իրականացված մոնիթորինգի ընթացքում դիտարկված գործերի` ա) արդար դատաքննության ներպետական և միջազգային չափանիշներին համապատասխանության վերաբերյալ համակարգված կերպով տեղեկություններ հավաքելը, բ) դիտարկման արդյունքների հիման վրա նորաստեղծ ՎԴ-ի իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը, գ) վարչական օրենսդրության ուսումնասիրությունը և վարչական […]