Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Տեղի է ունեցել «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից» գրքի շնորհանդեսը

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 8-ին «Անի Պլազա» հյուրանոցում նախաձեռնեց և իրականացրեց «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից» գրքի շնորհանդեսը:

Կազմակերպությունը Հայաստանում ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության (USAID) և Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպության օժանդակությամբ ընթացիկ տարվա մայիսից հոկտեմբեր ամիսներին իրականացրել է ՀՀ դատարանների դատական ակտերի ուսումնասիրություն՝ նպատակ ունենալով պարզել Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի կիրառության առանձնահատկությունները ՀՀ դատարանների կողմից:

Ուսումնասիրության արդյունքում վեր են հանվել Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության իրականացման ընթացքում Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի կիրառման օրինաչափությունները, իրավական նախադեպերի կիրառման հիմնավորվածությունը, իրավական հակասությունները և կազուսները: Նախաձեռնության հեռահար նպատակն էր խթանել Հայաստանի Հանրապետությունում կանխատեսելի և եվրոպական չափանիշների վրա հիմնված արդարադատության զարգացումը:

Բացելով շնորհանդեսը՝ կազմակերպության նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը ներկայացրեց հյուրերին ուսումնասիրության արդյունքները, վերհանված օրինաչափություններն ու վիճակագրական տվյալները՝ իր խոսքում հղումներ կատարելով ուսումնասիրված ակնառու դատական գործերին: Աշխատության վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք հայտնեց նաև ԵՊՀ դասախոս, քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ Ռուբեն Մելիքյանին: Պրն. Մելիքյանը ողջունեց կազմակերպության նման նախաձեռնությունը և բարձր գնահատեց կատարված աշխատանքը, իր խոսքում մանրամասնորեն անդրադարձավ գրքի առանձին գլուխներին՝ վերլուծելով հիմնական եզրահանգումներն ու առանձին դատական ակտերը:

Փորձագետի ելույթից հետո հրավիրվեց բաց քննարկում-բանավեճ: Հյուրերից շատերը ողջունեցին գրքի հրատարակումը և կարծիքներ փոխանակեցին՝ իրենց մասնագիտական պրակտիկայից դեպքերի մատնանշմամբ:

 

https://prwb.am/new/2011/05/10/report-application-case-law-european-court-justice-courts-ra/

 

post

PRWB holds presentation of the book “The implementation of the case laws of the European court of human rights”

INTERESTING POSTS

Ջատագովության մասնագետ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը համագործակցության է հրավիրում ջատագովության