Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Որոնում
Close this search box.
Ծրագրեր​

Հանրային աշխատանքները՝ որպես վերականգնողական արդարադատության արդյունավետ միջոց

Ծրագրի անվանում «Հանրային աշխատանքները՝ որպես վերականգնողական արդարադատության արդյունավետ միջոց» Նպատակ Ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել հանրային աշխատանքների՝ որպես պատժի կազմակերպման և իրականացման արդյունավետությունը, վերհանել առկա խնդիրները,

ԻՊԱՍ-ի ինստիտուցիոնալ զարգացում և դատական, իրավական բարեփոխումների 2019-2023թ․ ռամավարության իրականացման ուսումնասիրություն

Ծրագրի անվանում «ԻՊԱՍ-ի ինստիտուցիոնալ զարգացում և դատական, իրավական բարեփոխումների 2019-2023թ․ ռամավարության իրականացման ուսումնասիրություն» Նպատակ Ծրագրի նպատակն է իրականացնել Դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարության ընտրված ոլորտների

Արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ

Ծրագրի անվանում Արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ Նպատակ Ծրագրի նպատակն է մշտադիտարկել դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների իրականացումը և խթանել դատաիրավական ոլորտի հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը և վերահսկողությունը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում

Արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ

Ծրագրի անվանում Արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ Նպատակ Ծրագրի նպատակն է մշտադիտարկել դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների իրականացումը և խթանել դատաիրավական ոլորտի հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը և վերահսկողությունը:  Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում

Դատաիրավական բարեփոխումների խթանումը

Ծրագրի անվանում «Դատաիրավական բարեփոխումների խթանումը» Նպատակ Ծրագրի նպատակն է խթանել բարեփոխումները ՀՀ գլխավոր դատախազությունում և պետական ​​կառավարման համակարգում, ինչպես նաև  իրականացնել դասընթացներ պետական և տեղական

«ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության

Ծրագրի անվանում «ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» Նպատակ Ծրագրի նպատակն է նպաստել աշխատանքային իրավունքների

Հայաստանի դատախազության ժողովրդավարական բարեփոխումների խթանում

Ծրագրի անվանում Հայաստանի դատախազության ժողովրդավարական բարեփոխումների խթանում Նպատակ Ծրագրի նպատակն է խթանել ՀՀ դատախազության ոլորտի բարեփոխումները ՀՀ Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023թթ. ռազմավարության համատեքստում, նպաստել

Վերահսկել պետության արձագանքը COVID-19-ին` ազատությունից զրկելու առումով և նպաստել մարդու իրավունքների միջազգային ստանդարտների արդյունավետ իրականացումը

Ծրագրի անվանում Վերահսկել պետության արձագանքը COVID-19-ին` ազատությունից զրկելու առումով և նպաստել մարդու իրավունքների միջազգային ստանդարտների արդյունավետ իրականացումը Նպատակ Ծրագրի նպատակն է մշտադիտարկել պետության արձագանքը ԿՈՎԻԴ-19

Աջակցություն սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկմանը

Ծրագրի անվանում Աջակցություն սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկմանը Նպատակ Ծրագրի նպատակն է իրականացնել ՀՀ Սահմանադրության բարեփոխումների հայեցակարգով նախատեսված դրույթների ուսումնասիրություն և հանրային քննարկումների կազմակերպում: Շնորհատու

Դատական բարեփոխումների խթանում

Ծրագրի անվանում Դատական բարեփոխումների խթանում Նպատակ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում հանրային կառավարման և վարչական արդարադատության ոլորտների բարեփոխումներին: Շնորհատու Ժողովրդավարության Զարգացման Ազգային Հիմնադրամ Ժամանակահատված 2020թ․

Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատավարական բարեփոխումների համատեքստում և ՀՀ քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ

Ծրագրի անվանում Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատավարական բարեփոխումների համատեքստում և ՀՀ քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ Նպատակ Ծրագիրը բաղկացած է երկու փուլերից՝ Ծրագրի առաջին փուլի ուսումնասիրության

Ծրագիր «Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և «Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ»

2020 թվականի հունվարի 1-ից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը Բաց Հասարակություն Հայաստանյան հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է «Դատական իշխանության անկախության ապահովումը  դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և