Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Իրավական աջակցություն

Խտրականությամբ պայմանավորված բռնության կոչը մասնավոր հարաբերությունների տիրույթում դիտարկելն արդարացված չէ․  Զարգացում  դատական պրակտիկայում՝  ԻՊԱՍ վստահորդի գործով 

Դատական պրակտիկայում զարգացում է արձանագրվել խտրականությամբ պայմանավորված բռնություն գործադրելու հրապարակային