Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Քննչական մարմիններ

Առաջարկություններ. «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից հրապարակվել է «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում