Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Որոնում
Close this search box.

Հանրային աշխատանքները՝ որպես վերականգնողական արդարադատության արդյունավետ միջոց

Ծրագրի անվանում

«Հանրային աշխատանքները՝ որպես վերականգնողական արդարադատության արդյունավետ միջոց»

Նպատակ

Ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել հանրային աշխատանքների՝ որպես պատժի կազմակերպման և իրականացման արդյունավետությունը, վերհանել առկա խնդիրները, կազմակերպման և վերահսկողության առանձնահատկությունները և հնարավոր բարդությունները։

Շնորհատու

Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում» JUREMONIA ծրագրի շրջանակներում

Ժամանակահատված

2023թ․ հուլիսի-2024թ․ հունիսի 30

Բյուջե

15,000 €

INTERESTING POSTS