Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Աշախատանքային իրավունքի իմացության խնդիր ունեն ինչպես աշխատողները, այնպես էլ գործատուները․ ԻՊԱՍ իրավաբան   

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ իրավաբան Նինա Հակոբյանը Հանրային ռադիոյի «Քո ձայնը» նախագծի ընթացքում խոսել է ՀՀ-ում աշխատանքային իրավունքների խախտման խնդիրներից։ 

Հակոբյանը, ի թիվ այլ խնդիրների, առանձնացրել է գործատուների համար պետության կողմից ստեղծված պայմանները, որոնք ուղղակի ազդեցություն են ունենում աշխատողների վրա։ 

«Գործատուն ստիպված է և՛ գոյատևել, և՛ իր աշխատողների համար պայմաններ ապահովել։ Գործատուն հաճախ փորձում է ազատվել պետության դրած բեռից, ինչի հետևանքով աշխատողներն են հայտնվում ավելի վատ պայմաններում։ Մյուս կողմից էլ աշխատողը, աշխատաշուկայի խնդիրներից ելնելով, ստիպված է հարմարվել գործատուի ստեղծած պայմաններին», – նկատել է Հակոբյանը։ 

ԻՊԱՍ իրավաբանը նշել է, որ հաճախ ինչպես աշխատողների, այնպես էլ գործատուների դեպքում իրազեկվածության մակարդակն աշխատանքային օրենսդրության ոլորտում ցածր է։ 

«2021 թվականից Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինը ձեռք բերեց նոր լիազորություններ, որոնց թվում է նաև իրազեկման գործառույթը։ Մենք շարունակաբար փորձում ենք ջատագովել այն, որ տեսչական մարմինը պարբերաբար գործատուներին որոշակի տեղեկատվական նյութերի միջոցով իրազեկի աշախատանքային իրավունքի և վարաչարարության մասին», – ասել է Հակոբյանը։ 

Մարամասները տեսանյութում։ 

INTERESTING POSTS