10-01-2013journalists

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

2012 թվականի ապրիլի 25-26-ը «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ն Երևանում տեղի է ունեցել լրագրողների համար նախատեսված դասընթաց, որը կազմակերպվել է «ՀԿ-ի կողմից:

Դասընթացի հիմնական նպատակներից էր լրագրողներին ծանոթացնել իրենց իրավունքների պաշտպանություն մեխանիզմներին ընտրական գործընթացի ընթացքում, երբ լրագրողները էլ ավելի խոցելի են դառնում այս կամ այն քաղաքական ուժի կողմից:
Ընտրական գործընթացի ընթացքում հաճախ խոչընդոտվում է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը ինչից խուսափելու մեխանիզմներ էին առաջարկվում դասընթացավարների կողմից:

Դասընթացին մասնակցում էին շուրջ 40 լրագրողներ, ինչպես Երևանից այնպես էլ մարզերից: Դասընթացը վարում էին փաստաբաններ, ովքեր իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում պաշտպանել են լրագորղների իրավունքները, իրավապաշտպաններ, ովքեր առանչվել են լրագրողների իրավունքների ոտնահարման հետ ինչպես նաև ընտրական գործընթացը կազմակերպող անձիք: