Արտահերթ զեկույց 2013 «Արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ»

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից 2013թ.-ին ներկայացված Արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ արտահերթ զեկույցի մեջ ամփոփված են 2013թ.-ին տեղի ունեցած  Կոռուպցիոն մեխանիզմները, Դատավորների ճնշումները, արձանագրված խախտումները և երկակի ստանդարտները արդարադատության խորհրդում, արձանագրված խախտումները և երկակի ստանդարտները Վճռաբեկ դատարանում, Դատական համակարգի օրենսդրական խնդիրները:    ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույց արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ  

Ազատազրկված կանանց իրավունքները Հայաստանում

Հայաստանում ազատազրկված յուրաքանչյուր 10 կնոջից 8-ը մայր է, և կա երեխաների հետ տեսակցության խնդիր: Ազատազրկումը կանանց վրա ազդում է ավելի բացասաբար, քան տղամարդկանց. կանանց 80 տոկոսն ազատազրկումից հետո ունենում է հոգեկան առողջության խնդիրներ, նրանք ավելի շատ են ենթարկվում պիտակավորման, քան տղամարդիկ: Կալանավայրում ազատազրկված կանանց տղամարդիկ այցելում են ավելի քիչ, քան հակառակը: «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» […]

Հայաստանում ազատազրկված կանանց պաշտպանության արդյունավետության բարձրացում

2013թ հոկտեմբերի 15-ից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլ Հայաստանի և Նիդեռլանդների Արտաքին գործերի նախարարության Մատրա ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ աջակցությամբ սկսել է իրականացնել նոր ծրագիր` ուղղված Հայաստանում ազատազրկված կանանց պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում էՄԱԿ-ի 65/229 բանաձևին համապատասխան օրենսդրական բարեփոխումների, և դրանց կիրառելիությունն ապահովող Միջազգային Բանտային Ռեֆորմի (Penal Reform International) ուղեցույցերի հիման […]

Խթանելով արդարադատությունը ՀՀ-ում՝ զինվորական հանցագործությունների գործերով

2013թ. հուլիսի 24-ին ժամը 11:00-ից մինչ 13:00-ը Բեսթ Վեսթերն Կոնգրես հյուրանոցում տեղի ունեցավ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի նախաձեռնած քննարկում-միջոցառումը նվիրված զինվորական հանցագործություններով դատական քննությունների մոնիթորինգին: Մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տվյալները մշակվել ու ամփոփվել են ծրագրի հաշվետվություն-զեկույցում: Միջոցառման նպատակն էր զեկույցը ներկայացնել ոլորտի մասնագետներին, շահագրգիռ կազմակերպություններին ու լայն հասարակությանը: Զեկույցի և դրանում արծարծված խնդիրների շուրջ հնարավորիս […]

ԻՊԱՍ-ի իրավապաշտպան գործունեության 4 տարիները

Հուլիսի 2-ին լրացավ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի գործունեության 4 տարին: ԻՊԱՍ-ի գործունեությունը սկիզբ առավ իր պաշտոնական գրանցման պահից՝ 2009թ-ի հուլիսի 2-ին: «Երբ մենք ստեղծվեցինք դեռ չէինք պատկերացնում վերջնական արդյունքում ԻՊԱՍ-ը ինչ է դառնալու,- ասում է կազմակերպության հիմնադիր-նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը,- կար միայն հստակ պատկերացում թե ինչ խնդիրներ ենք ուզում լուծել, կար Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակը […]