«Հանրային կառավարման որակի բարելավում. արդյո՞ք նոր Հայաստանը նորի րականություն է ստեղծում»

2020թ. մարտի 1-ից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի (NED) ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է «Հանրային կառավարման համակարգի բարելավում. արդյո՞ք նոր Հայաստանը նոր իրականություն է ստեղծում» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում հանրային կառավարման և վարչական արդարադատության ոլորտների բարեփոխումներին: Նշված ծրագիրը 2019 թվականին ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ և «Իրավունքների պաշտպանություն […]

«Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և «Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ»

Ծրագրի անվանում՝ «Դատական իշխանության անկախության ապահովումը  դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» և «Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ» Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագիրը բաղկացած է լինելու երկու փուլերից՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության մոնիթորինգ, Քննչական կոմիտեի գործունեության մոնիթորինգ, Ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակն է  ապահովել դատարանների ու դատավորների անկախությունը և բարձրացնել դատական իշխանության ու վերջինիս առնչվող բարեփոխումների արդյունավետությունը: Ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման նպատակն է […]