ՀՀ զինված ուժերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների և նրանց գործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների քարտեզագրում

ԻՊԱՍ-ն 2011թ. օգոստոս-նոյեմբեր և 2012թ. փետրվար-մայիս ամիսներին ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացրել է «ՀՀ զինված ուժերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների և նրանց գործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների քարտեզագրում» ծրագիրը: Զինված ուժերում առկա հիմնախնդիրներն ու ռիսկերը (այդ թվում նաև՝ մարդու իրավունքների խախտումների հետ կապված) մեծապես պայմանավորված են բանակի` որպես ամբողջական ինստիտուտի առանձնահատկություններով: Դրանք են՝ անհատի կյանքի բոլոր ասպեկտների […]