Դասընթացի նյութեր «Մարդու իրավունքների կրթությունը ՀՀ զինված ուժերում»

Դասընթացի նյութերը պատրաստվել են «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ (ԵԱՀԿ): Դասընթացի նյութերում ներկայացված են՝  «Զինապարտության մասին»,  «Զինծառայողների նյութական պատասխանատվության մասին», «Պաշտպանության մասին», «ՀՀ զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք», զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը, «Պետական կենսաթոշակների մասին»  ՀՀ օրենքները: «Մարդու իրավունքների կրթությունը ՀՀ զինված ուժերում» դասընթացի նյութեր

Դասընթացի նյութեր «Ռազմական ոստիկանության համար»

Դասընթացի նյութերում ներկայացված են հատվածներ՝ ՀՀ Սահմանադրությունից, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայից,  ՀՀ Քրեական օրենսգիրքից, ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրքից, ՀՀ ռազմական ոստիկանության մասին օրենքը: «Մարդու իրավունքների կրթությունը ՀՀ զինված ուժերում» Ծրագիրը իրականացվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Դասընթացի նյութեր ռազմական ոստիկանության համար

Դասընթացի ուսումնական ձեռնարկ «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում»

Ուսումնական ձեռնարկը պատրաստվել է՝ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ (ԵԱՀԿ): Ձեռնարկի նպատակն է՝ Ռազմական ինստիտուտների կուրսանտներին ծանոթացնել մարդու իրավունքների համընդհանուր կոնցեպտին՝ շեշտադրում կատարելով այն սկզբունքի վրա, որ զինված ուժեր մտնելով զինվորականների հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները չեն վերանում. Կուրսանտներին մատուցել գիտելիքներ մարդու իրավունքների և մարդու իրավունքների […]

Մարդու իրավունքների դասընթաց ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների համար

2014 թվականի նոյեմբերի 20-ից սկսվել են մարդու իրավունքների դասընթացների շարքը ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների համար: Հանրապետության հյուսիսային տարածաշրջանի ռազմական ոստիկանության հենակետերի ռազմական ոստիկանները, թվով 27 մասնակից, չորս օրերի ընթացքում հնարավորություն կունենան ծանոթանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային չափանիշներին: Պրակտիկ խնդիրների շուրջ իրականացված աշխատանքի միջոցով մասնակիցներըն, այնուհետև հնարավորություն կունենան ստացած գիտելիքները տեղում կիրառել զինվորական ծառայության ընթացքում դրսևորված խնդիրների […]

ԵԱՀԿ-ն նպաստում է Հայաստանի Զինված ուժերում մարդու իրավունքների ամրապնդմանը

ԴԻԼԻՋԱՆ, Տավուշի մարզ, 1 հոկտեմբերի 2014թ. – ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմից շուրջ 30 ներկայացուցիչներ կմասնակցեն ԵԱՀԿ աջակցությամբ կազմակերպված մարդու իրավունքների դասընթացին, որը մեկնարկել է այսօր Դիլիջանում՝ Տավուշի մարզում: Քառօրյա դասընթացը հիմնվում է վերապատրաստողների  վերապատրաստման համապարփակ ծրագրի վրա, որը մշակվել և իրականացվել էր 2013թ.՝ օգնելու ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը ամրապնդել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը զինված ուժերում: Նախաձեռնությունն իրականացվում […]

Մեկնարկում է զինված ուժերում մարդու իրավունքների կրթության դասընթացների շարք

2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ից սկսվում է զինված ուժերում մարդու իրավունքների դասընթացների երկրորդ շրջանը: Դասընթացների շարքը կազմակերպվում է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ֆինանսական օժանդակությամբ: Դասընթացների առաջին փուլը տեղի կունենա Գորիսում, սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 3-ը՝ ընդգրկելով Վայքի և Գորիսի ռազմական կորպուսների ներկայացուցիչներին՝ թվով 23 հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչ: Զուգահեռաբար 2014 թվականի հոկտեմբերի […]

Զեկույց «Կարգապահական քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ: «Կարգապահական քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերում» զեկույցը հանդիսանում է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ զինված ուժերում կարգապահական և քրեական պատասխանատվության քաղաքականության վերաբերյալ կատարված հետազոտության արդյունքների ամփոփումը: Ծրագիրն ուղղված է ՀՀ զինված ուժերում կարգապահական և քրեա­կան պատասխանատվության խնդիրների […]

Մարդու իրավունքների կրթությունը ՀՀ զինված ուժերում

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը 2013թ-ի ապրիլից ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համագործակցությամբ սկսել է «Մարդու իրավունքների կրթություն ՀՀ զինված ուժերում» ծրագիրը: Որպես զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումներ և չարաշահումներ ծնող պատճառ` տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների կողմից առանձնացվում է ՀՀ զինված ուժերում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության ցածր աստիճանը: Ծրագրի հիմնական նպատակն է նպաստել բանակում մարդու […]

«Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» դասընթաց

2013 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Երևան քաղաքում տեղակայված Նուբարաշենի զորամասում տեղի ունեցավ «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» հերթական դասընթացը: Դասընթացին մասնակցում էր ավելի քան վաթսուն մարդ` զինծառայողներ, ինչպես նաև սպայական և հրամանատարական անձնակազմ: Դասընթացի փորձագետներ Արտակ Զեյնալյանը և Տիգրան Սաֆարյանը ներկայացրեցինմարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային և ներպետական նորմերը, զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության առանձնահատկությունները: Դասընթացի ընթացքում կիրառվեցին ստեղծագործական, ինտերակտիվ դասավանդման […]

Զեկույց «ՀՀ զինված ուժերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների և նրանց գործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների քարտեզագրում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Զեկույցում ներկայացված են ՀՀ զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնող պետական կառույցների իրավասությունները, հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը և առավել արդյունավետ քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: Ներկայացված է զինված ուժերին առնչվող ինչպես ՀՀ ներպետական օրենսդրական, այնպես էլ միջազգային փաստաթղթերի, այդ թվում՝ Մարդու […]