shutterstock_116073175

Խմբի կամ անհատի կողմից տրամադրվող ցանկացած տիպի աջակցություն, որը կարող է նպաստել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը, մեծապես կգնահատվի: Ձեր ֆինանսական նվիրաբերությունը մեր ընթացիկ ծրագրերին, անկախ նվիրաբերված գումարի չափից, էական նշանակություն ունի մեր կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առավել արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար: Ձեր նվիրաբերությունը կնպաստի մարդու իրավուքների հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև կխթանի մեր աշխատակիցների ջանքերին՝ Կազմակերպության առաքելությունը իրականացնելու հարցում:

ԻՊԱՍ-ը պարտավորվում է ներակայցնել Ձեր կողմից նվիրաբերված ֆինանսական միջոցների վերեաբերյալ կանոնավոր հաշվետվություններ: