Կարծիք ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026թթ ռազմավարության վերաբերյալ

Իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները համատեղ դիտարկումներ և առաջարկներն են ներկայացրել ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից քննարկման ներկայացված ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ։

Կարծիք․ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026թթ ռազմավարության վերաբերյալ