Զեկույց.Դատական իշխանության անկախության ապահովում ֆինանսավորման միջոցով

Հետազոտության նպատակն է գնահատել, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և պրակտիկայում ապահովվում են դատական համակարգի անկախության երաշխիքները պատշաճ ֆինանսավորման միջոցով: Դատական համակարգի աշխատանքի հանդեպ վստահության բարձրացման, արդարադատության իրականացման արդյունավետ և որակով, պատշաճ պայմաններում ապահովման համար անհրաժեշտ է գործնականում երաշխավորել դատական համակարգի անկախության համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը, որի հիմքում կլինեն հենց դատական համակարգի կողմից բացահայտված և առաջնահերթ […]