Դիտարկումներ․Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին աջակցության միջոցառման և աջակցության տրամադրման կարգի վերաբերյալ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից կազմվել են դիտարկումները՝ ՀՀ կառավարության կողմից 2020թ. նոյեմբերի 16-ի  թիվ 1799-Լ Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին աջակցության միջոցառումը հաստատելու և 2020թ. նոյեմբերի 18-ին ընդունված Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1813-Լ որոշումների վերաբերյալ։ 

Դիտարկումներ․ Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին աջակցության միջոցառման և աջակցության տրամադրման կարգի վերաբերյալ