Նախագահ

Արաքս Մելքոնյան

Արաքս Մելքոնյանը 2010թթ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը՝ ստանալով իրավունքի մագիստրոսի կոչում: 2014թ. ավարտել է Էսսեքսի համալսարանը (Միացյալ Թագավորություն) Մարդու իրավունքների միջազգային իրավունք մասնագիտությամբ, 2015թ. Թուրինի համալսարանը (Իտալիա)՝ միջազգային քրեական արդարադատություն մասնագիտությամբ:

Արաքս Մելքոնյանը «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ թիմին միացել է 2010 թվականից՝ որպես մարդու իրավունքների փորձագետ: Կազմակերպությունում համակարգել է մարդու իրավունքների մոնիթորինգի ծրագրերը և ռազմավարական դատավարությունների վարումը ինչպես ներպետական դատարաններում, այնպես էլ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, իրականացրել է հետազոտություններ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ:

Իր գործունեության ընթացքում Արաքսը համագործակցել է ազգային և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ մարդու իրավունքներին առնչվող մի շարք ծրագրերում, այդ թվում՝ քրեական արդարադատության, զինված ուժերում մարդու իրավունքների, խոշտանգումների դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների և թմրամիջոցների քաղաքականության վերաբերյալ և այլ ծրագրերում:

Արաքս Մելքոնյանը 2012թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ է:

Արաքս Մելքոնյանը 2019թ.-ից զբաղեցնում է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահի պաշտոնը: