Հետազոտություն «ՀՀ-ում արտակարգ դրության համատեքստում անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափությունը»

2020թ. ապրիլ ամսին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից պատրաստվել է հետազոտություն «ՀՀ-ում արտակարգ դրության համատեքստում անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափությունը» թեմայով:

Հետազոտությունը իրականացվել է ներպետական օրենսդրության և վերաբերելի միջազգային չափանիշների համապատասխան ուսումնասիրությամբ՝ կոնկրետ ոլորտների, դրանց լուծման ուղղությամբ մոտեցումների և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացմամբ:

Հետազոտություն ՀՀ-ում արտակարգ դրության համատեքստում անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափություն