ԻՊԱՍ 2019 թվականի գործունեության ամփոփում

Սույն ամփոփմամբ ներկայացվում է 2019թ.-ին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված մարդու իրավունքների խախտումների փաստագրման և պաշտպանության լայնածավալ գործողությունների, իրականացված մշտադիտարկումների, հասարակական խորհուրդների, դիտորդական խմբերի կազմում ներգրավվածության, տեղական և միջազգային կառույցների կողմից մարդու իրավունքների վերաբերյալ կազմակերպված քննարկումներին մասնակցության, ներկայացված այլընտրանքային կարծիքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկակտվություն: ԻՊԱՍ 2019թ. իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում