Դատավորների կարգապահական պատասխանատվության 2012-2017 թվականների պրակտիկան, ՀՀ Արդարադատության խորհրդի որոշումների վերլուծություն

Վերլուծությունը պատրաստվել է 2019թ.-ին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից «Բաց հասարակաության հիմնադրամներ» Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ: Սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության վերաբերյալԱրդարադատության խորհրդի կողմից կայացված որոշումները, վեր հանել գոյություն ունեցող ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ պրակտիկ խնդիրները: Հետազոտության կարևորությունն ընդգծվում է նրանով, որ նշված խնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկությունները կարևոր կլինեն ինչպես […]